Lustrować dziennikarzy? Kogo, jak i po co?

Sprawa lustracji dziennikarzy zdaje się być przesądzona co najmniej w przypadku mediów publicznych. Bez względu na to, czy media prywatne będą nią objęte, w sprawie lustracji dziennikarzy jest wiele niewiadomych, o których przynajmniej na razie nikt nie mówi. No to zapytajmy.

Pomysł lustracji jest prosty: sprawdzić, czy ci którzy kształtują opinię publiczną są moralnie i etycznie czyści. Jednym słowem, by nie powtórzył się casus Lesława Maleszki.

Załóżmy, że sejmowa komisja nadzwyczajna przygotuje nowelizację ustawy o IPN i lustracji i w efekcie dziennikarze, nie ważne czy wszystkich czy tylko mediów publicznych, podlegać będą lustracji.

Z punktu widzenia praktyki należy zadać proste pytanie: kto konkretnie będzie podlegał lustracji? No wiadomo – dziennikarze. Ale kto to jest dziennikarz? Ustawa o prawo prasowe w art. 7 pkt. 5 definiuje, że:

dziennikarzem jest osoba zajmująca się redagowaniem, tworzeniem lub przygotowywaniem materiałów prasowych, pozostająca w stosunku pracy z redakcją albo zajmująca się taką działalnością na rzecz i z upoważnienia redakcji,

Ogólność tej definicji i jej nieprzystosowanie do dzisiejszych czasów jest oczywista. Właściwie nie ma problemu tylko jeśli chodzi o osoby zatrudnione na etat, lub jakąkolwiek inną stałą formę przez redakcję. Takie osoby będą w myśl proponowanych zmian podlegały lustracji. Gorzej już z druga częścią osób czyli takich o których ustawa mówi, że działają „na rzecz i z upoważnienia redakcji„. Mowa oczywiście o współpracownikach. Tu w gruncie rzeczy pojawia się problem, trudno rozwiązywalny na gruncie prawa prasowego. Bo jeśli ktoś pisze stale felietony do gazety, albo jest stałym współpracownikiem to powinien podlegać lustracji. Co to jednak znaczy być stałym współpracownikiem? Czy taką osobę jest ktoś kto:

 • napisał 2 teksty dziennikarskie czy 30?
 • napisał tekst 5 lat temu i następny po 5 latach?
 • stale pisał za tzw. komuny, a teraz jest na emeryturze i incydentalnie coś opublikuje
 • jest na stażu dziennikarskim, albo na umowie próbnej?
 • Jednoznaczna odpowiedź na każde z tych pytań, przynajmniej na razie jest niemożliwa. Potrzebne jest wobec tego dokładne zdefiniowanie zarówno osoby dziennikarza jak i współpracownika. To jednak nie wszystko, bo w Polsce, podobnie jak na świecie pracuje bardzo dużo tzw. wolnych strzelców. Ustawa prawo prasowe kompletnie ich nie definiuje. Tymczasem choćby nawet ze względu na lustrację, ich status powinien być określony.

  W związku z istnieniem wolnych strzelców a także współpracowników pojawia się następne pytanie:

   <li>
    kto ma od nich żądać zaświadczeń o tym, że nie współpracowali ze służbami PRL?
   </li>
   <p>
    </font></ul> 
   
    <p>
     <font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif" /></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif" /></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">Czy wystarczy jak zostaną zlustrowani przez jedną redakcję, a może za każdym razem oddając tekst do redakcji, powinni okazywać zaświadczenie z IPN? To oczywiście absurd, ale teoretycznie możliwy.<br /> Jest jeszcze kwestia dziennikarstwa obywatelskiego, dziennikarzy internetowych w tym blogerów. Szczególnie w przypadku tych ostatnich problem jest chyba najpoważniejszy. Blogi &#8211; jak i większość twórczości w internecie (nie wszystko) praktycznie nie ma jak to mówią prawnicy umocowania w polskim prawie. Można wobec nich przyjąć dwie interpretacje:</font>
    </p>
   
    <ul>
     <font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif" /></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif" /></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> </font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"> </font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif" /> <font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif" /><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif" /><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif" /><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif" /></font> <font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></p> 
   
     <li>
      że są prasą, radiem czy telewizją, bo spełniają takie funkcje
     </li>
     <li>
      nie są prasą, radiem i telewizją bo nie spełniają wymagań określonych w ustawie o prawie prasowym &#8211; w szczególności nie są zarejestrowane.
     </li>
     <p>
      </font></ul> 
   
      <p>
       <font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif" /><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif" /></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif" /></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">Jeśli blogi czy szeroko pojęte dziennikarstwo internetowe uznać za prasę, to oznaczałoby, że kilka milionów polskich blogerów powinni sami się zlustrować, a co najmniej wystąpić do IPN w swojej sprawie!<br /> Jeśli uznać, że dziennikarstwo internetowe nie jest prasą, radiem czy telewizją, to właściwie hulaj dusza, piekła nie ma i róbta co chceta&#8230;ale w internecie 🙂</font>
      </p>
   
      <p>
       <font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif" /><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif" /></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif" /></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">Jednym słowem tak źle i tak niedobrze (dla lustracji 🙂</font>
      </p>
   
      <p>
       <font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif" /><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif" /></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif" /></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">Załóżmy jednak, że problemy powyższe zostaną w jakiś sposób rozwiązane. Co gdy przysłowiowy Jan Kowalski, dziennikarz okazał się być współpracownikiem? Z doniesień prasowych wynika, że w przypadku mediów publicznych będzie to podstawa do zwolnienia go z pracy. Rozumiem, że nie będzie obowiązku zwolnienia (a więc też niezatrudniania takich osób), a tylko redaktor naczelny <strong>może</strong> zwolnić.</font>
      </p>
   
      <p>
       <font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif" /><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif" /></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif" /></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">A w przypadku mediów prywatnych? O ile państwo może ingerować w działalność mediów publicznych &#8211; w końcu jest ich właścicielem &#8211; to w przypadku mediów prywatnych byłaby to naruszenie wolności gospodarczej.<br /> A jeśli pracodawca i to nieważne czy publiczny czy prywatny nie zwolni takiego dziennikarza? Praktycznie nie spotka go wówczas żadna kara (dziennikarza), będzie mógł do śmierci, a co najmniej do emerytury pracować i oszukiwać lub nie, opinię publiczną!<br /> No i ostatnia rzecz. Czy fakt współpracy kilkanaście lat temu jest stygmatem na całe życie, czy tylko na pewien okres czasu. Jeśli na całe życie to jest to niezwykle niesprawiedliwe, bo nawet pospolity przestępca korzysta z faktu wymazania kary (skreślenia jej z rejestru). Jeśli na określony czas, to na jaki?<br /> Niewątpliwie takich pytań można by mnożyć praktycznie w nieskończoność. Na razie to trochę wróżenie z fusów, bo informacje o przygotowywanych nowelizacjach pochodzą głównie z mediów, które do tego zajmują się sprawą dość pobieżnie. Warto jednak już dziś zastanawiać się nad rozwiązaniem tego problemu, jeśli w opinii rządzących jest to tak ważna sprawa.</font>
      </p>
   
      <p>
       <font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif"><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif" /><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif" /><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif" /></font><font size="2" face="Arial, Helvetica, sans-serif">Trochę mnie niepokoi, że w sprawie nie zajęło stanowiska <a target="_blank" href="http://www.sdp.pl/">Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich</a>. Chyba nie ma obecnie ważniejszej sprawy dla środowiska dziennikarskiego jak lustracja.<br /> P.S. Osobiście jestem za lustracją dziennikarzy, czego wyraz dałem dawno temu podpisując stosowny apel we Wprost i to pomimo, ze nie jestem fanem tego tygodnika. Nie znaczy to jednak, że jestem za każdą jej formą. Bo jak mówi przysłowie, diabeł tkwi w szczegółach, a tych jak na razie nie znamy. </font>
      </p>
   
    
   comments powered by Disqus