1 min read

Kto tu jest chory?

Podobno pilot jest chory. Odnoszę wrażenie, że pilot jest zdrów jak przysłowiowa ryba, a chory jest ten osobnik. Chory z nienawiści.